คลิปเกษตร

น้ำยาเร่งรากจากกะปิ

27 กันยายน 2559
7,545
โดยทั่วไปการปลูกผักหวานจะใช้วิธีการตัดกิ่งมาเพาะชำ และต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนในการเพาะชำให้กิ่งพันธุ์งอกรากและแตกยอดพร้อมจะนำไปปลูกในแปลง คุณป้าสังวาล พิมลรัตน์ เกษตรกรในพื้นที่ ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร ผู้มีประสบการณ์ปลูกพืชมากว่า 30 ปี ได้แนะนำวิธีเพาะชำให้กิ่งพันธุ์ต้นผักหวานงอกรากแตกยอดพร้อมปลูกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 10 วัน โดยการใช้กะปิกุ้ง ผสมกับน้ำเปล่าเป็นตัวช่วยให้การเพาะชำท่อนพันธุ์ผักหวาน ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถศึกษาและรับชมขั้นตอนวิธีการทำรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากคลิปวีดีโอ