คลิปเกษตร

ชีวิตที่ไร้สารเคมี กับวิธีของอินจันทร์ บุญตัน

30 กันยายน 2559
3,817
ด้วยความตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย เพราะการบริโภคพืชผักที่ไม่ปลอดภัย คุณอินจันทร์ บุญตัน ผู้นำเกษตรกรแห่งบ้านป่าสักทอง หมู่13 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงรายมีความห่วงใยสุขภาพของเพื่อนบ้าน เพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้นำและความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาทางการเกษตร วันนี้หมู่บ้านป่าสักทอง ได้รับการยอมรับให้เป็นที่หนึ่งในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานมากที่สุด ที่นี่มีเทคนิคในการกำจัดศัตรูพืชที่น่าสนใจ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตผักสวนครัว ให้คุณได้ประทับใจกับผู้นำเกษตรอินทรีย์หัวใจสีเขียวคนนี้ ทั้งหมดล้วนกลั่นกรองมาจากภูมิปัญญาทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ