คลิปเกษตร

กุศล เปรียวจันทร์ ครูผู้ผันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง

29 กันยายน 2559
3,659
เพราะชีวิตเคยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาหลายอย่าง จึงรู้ดีถึงปัญหาที่เกษตรกรไทยพบเจอในปัจจุบัน จึงตั้งใจอยากเป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรได้กินอยู่อย่างพอเพียงตามคำพ่อสอน ครูเปรียวจันทร์-ครูกุศล ต๊ะต้นยาง ได้เนรมิตพื้นที่กว่า23ไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมแบบเดิมๆ มาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี2542 จนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งสองได้รับการยอมรับว่าเป็นครูเกษตรที่เป็นต้นแบบให้เลิกใช้สารเคมี แล้วหันมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่คือต้นแบบที่คุณต้องการ ที่นี่มีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอ ช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตร มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปลูกต้นจามจุรีเพื่อสร้างรายได้,การปลูกอ้อยเพื่อการแปรรูป,นาข้าวอินทรีย์,การเลี้ยงวัวหลุม,การเลี้ยงหมูสนาม,แปลงผักปลอดภัยไร้สารเคมี ทั้งสองท่านภูมิใจนำเสนอและเชิญคุณเปิดมิติใหม่ทางการเกษตรแบบลดต้นทุน ที่บ้านครูเกษตร ณ หมู่บ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน