คลิปเกษตร

ปลูกดาวเรืองขาย กำไรเรือนแสน

25 พฤษภาคม 2559
5,271
ช่องทางอาชีพการปลูกดาวเรืองถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในเขต อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้และดาวเรืองเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปนและการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนัก เพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหาหากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ยๆแทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และ ไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือ ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม ได้พาลงลงพื้นที่ พบกับคุณแอนนา วิลคิ้นส์ อายุ 25 ปี เกษตรกรผู้การปลูกดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกต้นดาวเรือง บนพื้นที่ 2 ไร่ ได้แนะนำช่องทางอาชีพการปลูกดาวเรืองเพียง 45 ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว