คลิปเกษตร

เพาะพันธุ์สละขายง่ายๆ ด้วยเมล็ด

20 เมษายน 2559
7,807
ร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ เจ้าของสวนสละอินสละอุบล บ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในตอนที่ปฏิบัติตนราชการทหารอยู่ทางภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับประทานสละอินโด จึงทำให้ติดใจในรสชาติหวานของสละอินโด ทำให้มีแนวความคิดที่จะนำสละอินโดมาปลูกที่ภาคอีสาน ร้อยตรีสิทธิชัย จึงเริ่มขยายพันธุ์ต้นสละอินโดด้วยการเพาะเมล็ด โดยการนำผลสละอินโดที่เมล็ดสมบูรณ์และแก่จัดล้างด้วยนำสะอาด แล้วนำผ้าที่ชุมน้ำจนเปียกมาห่อเมล็ดสละไว้ จากนั้นทุก 2 วันให้หมั่นเปิดห่อผ้าเพื่อตรวจสอบเมล็ดสละที่เป็นเชื้อราทิ้ง หลังอายุ 1-2เดือนสละจะเริ่มงอกออกจากเมล็ดยาวประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นให้เตรียมดินเพื่อที่จะเพาะต้นสละโดยมีส่วนผสม แกลบสด ดินปลูก ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำดินปลูกมากรอกใส่ถุงเพาะชำ จากนำเมล็ดสละที่งอกมาใส่ในถุงเพาะชำโดยฝังเมล็ดในดินลึกประมาณ 2-3เซนติเมตร หลังจากเพาะชำอายุประมาณ 6-7เดือนก็จะได้ต้นกล้าสละอินโดที่พร้อมปลูก