คลิปเกษตร

ปลูกมะนาวไร้ดิน ได้กินผลทั้งปี

19 พฤษภาคม 2559
8,560
หลายคนอาจคุ้นเคยกับการปลูกผักไร้ดินหรือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี แต่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะเสนอต่อไปนี้ หลายคนคงไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นั่นคือ การปลูกมะนาวแบบไร้ดิน ปลูกง่ายๆในน้ำบรรจุถังพลาสติกใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วิธีการทั้งหมดถูกเปิดเผยสู่สายตาคุณโดยคุณวิเชียร เหล็กทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.เชียงราย ผลที่ได้ช่างมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพราะมะนาวสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ต้นไม่โทรม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร เก็บผลผลิตได้สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้ เกษตรกรทั่วไปสามารถปลูกมะนาวไร้ดินได้เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของต้นมะนาว ซึ่งคุณวิเชียรภูมิใจนำเสนอเรื่องราวนี้ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน