คลิปเกษตร

การทาบกิ่งมะยงชิดลดการกลายพันธุ์

12 เมษายน 2559
6,463
มะยงชิด ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ราคาจำหน่ายสูงและยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย ส่วนการขยายพันธุ์ต้นมะยงชิดนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี อาทิเช่น การเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกโดยตรง การติดตา และการทาบกิ่ง เป็นต้น คุณประจวบ จำเนียรศรี เกษตรกรเจ้าของสวนประสมทรัพย์ ในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้ให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์มะยงชิดด้วยวิธีการทาบกิ่ง โดยวิธีการนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะนอกจากมะยงชิดจะไม่กลายพันธุ์แล้ว ยังช่วยให้กิ่งที่ใช้ในการขยายพันธุ์มีอัตราการรอดและเจริญเติบโตมากกว่าวิธีการอื่น ๆ อีกด้วย