คลิปเกษตร

วิธีเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอเพื่อทำพันธุ์

1 มิถุนายน 2559
5,623
เทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยาม สำคัญมากกับชาวสวนส้มโอทับทิมสยาม ต้นจะสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ลูกมีขนาดใหญ่ นายอิมรอน แสงวิมาณ บ้านแสงวิมาณ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งเมื่อก่อนการขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามใช้วิธีเพาะปลูกด้วยเมล็ด ทำให้ได้ผลผลิตช้า หลังจากได้ทดลองตอนกิ่งพันธุ์ในหลายๆครั้ง จนค้นพบวิธีการตอนกิ่งที่ออกมาแล้วสมบรูณ์ และเมื่อนำกิ่งส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมาปลูกก็ทำให้ต้นเจริญเติบโตเร็วได้ผลผลิตดี จึงได้เผยเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามมาฝากกันครับ ท่านผู้ชมท่านใด สนใจจะนำเทคนิคการเลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนี้ไปใช้เอง ก็ไม่สงวนสิทธิ์ สามารถทำได้โดยง่าย ชมวิธีการทำจากคลิปได้เลยครับ