คลิปเกษตร

เลือกเมล็ดพันธุ์กาแฟอย่างไรให้ลูกดกเต็มต้น

31 พฤษภาคม 2559
4,808
กาแฟ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันในหลายพื้นที่ แต่เกษตรกรหลายๆรายก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่เจริญเติบโตได้เร็ว และเป็นต้นกล้าพันธุ์ที่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์คุณสังวาลย์ พิมลรัตน์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟและเพาะต้นกล้ากาแฟมา 20 ปี ได้แนะนำวิธีการในการเพาะเมล็ดพันธุ์กาแฟให้ได้ผลผลิตดี และได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ โดยต้องเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นกาแฟที่มีเมล็ดใหญ่และดก ระหว่างข้อของช่อเมล็ดกาแฟ เลือกเมล็ดที่สุกเต็มที่ซึ่งจะมีสีแดงจัด จากนั้นนำมาแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ 5 คืน จากนั้นนำมาปอกเปลือกด้านนอกออก และแกะเปลือกด้านในเมล็ดอีก 1 รอบ ให้เหลือแต่เมล็ดด้านใน นำมาเพาะในถุงหรือภาชนะที่ใส่ดินเตรียมไว้ โดยวิธีการเพาะคือฝังเมล็ดลงในดินไม่ต้องให้ลึก ให้เมล็ดกาแฟอยู่บริเวณผิวดิน และกดลงไปเล็กน้อย วิธีนี้จะช่วยให้เมล็ดกาแฟมีอัตราการงอกสูง และงอกเร็วกว่าการเพาะเมล็ดกาแฟโดยทั่วไป ซึ่งจากการสังเกตจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน ต้นกล้าที่ได้ก็แข็งแรงและเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี