คลิปเกษตร

วิธีปลูกข่าให้โคนขาว ตลาดต้องการ ทำง่ายได้ราคาดี

4 พฤษภาคม 2559
9,618
ข่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปัจจุบันมีเกษตรกรหันมานิยมปลูกมากขึ้น เพราะเป็นพืชทนแล้ง ใช้น้ำน้อย และขายได้ราคาดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข่ายังเป็นพืชที่นิยมนำมาประกอบอาหารได้ทุกบ้าน แต่ หากต้องการปลูกข่าเชิงธุรกิจแล้ว ต้องให้ได้หัวข่าที่มีความขาวนวลขึ้นมาจนถึงลำต้น คล้ายกับข่าอ่อน ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุดแถมได้ราคาดีกว่าด้วย วันนี้ คุณเบียร์ ราชพฤกษ์ รักษาการณ์ เกษตรกรผู้ปลูกข่าตาแดงรายใหญ่ในเขตภาคอีสาน ยินดีเผยแพร่เทคนิคง่ายๆ ที่เกษตรกรสามารถนำไปทำตามได้ เพียงใช้แกลบดำคลุมโคนกอข่าก่อน ตัดผลผลิต 1 เดือน จะส่งผลให้ได้หัวข่าที่ขาวนวลทั้งหัวและลำต้น ที่สวยงาม ตมไปชมวิธีการง่ายๆนี้ด้วยกันที่คลิปนี้นะคะ