คลิปเกษตร

ไก่เนื้อโคราช เลี้ยงง่าย โตไว ตลาดต้องการ

3 พฤษภาคม 2559
7,873
การเลี้ยงไก่เนื้อโคราช ถือว่าอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ วันนี้ในฐานะประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อโคราช ชุมชนบ้านจันอัด ต.จักทึก อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยนายสมบัติ เทพทอง เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช ได้แนะนำถึงช่องทางอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจกับพี่น้องเกษตรกร ข้อดีในการเลี้ยงการเลี้ยงไก่เนื้อโคราช ไก่จะโตเร็วกว่าไก่ที่เลี้ยงทั่วไป ไก่เนื้อโคราช ที่เลี้ยง เนื้อจะแน่น เนื้อใส เป็นที่ต้องการของตลาด และระยะเวลาในการเลี้ยงเพียง 70 วันเท่านั้น