คลิปเกษตร

เครื่องหั่นสมุนไพร ใช้ง่าย ไม่เปลืองแรง

3 มีนาคม 2559
6,425
ปัจจุบันการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้เครื่องหั่นแทนแรงงานคน มีการพัฒนาออกมามากแต่ปัญหาของเครื่องที่ซื้อก็คือ เครื่องเกิดสนิมมีขนาดใหญ่ใช้งานไม่สะดวก หั่นสมุนไพรไม่ได้สัดส่วน เครื่องขนย้ายลำบาก ต้นทุนสูง ที่สำคัญมีการเสี่ยงในการทำงานสูง และส่วนใหญ่ทำให้เกิดการล้าช้าในการผลิตและผลผลิตที่ไม่มีความแน่นอน และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็รช อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้คิดค้นการทำวิจัยและการพัฒนาการทำนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1 สำหรับพี่น้องที่ต้องการหั่นสมุนไพรเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และการทำงานของนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in 1จะเริ่มต้นกำลังจากมอเตอร์ 220 โวลต์ ขนาด 1/3 แรงม้า ส่งกำลังขับล้อสายพานมาที่แกนเพลาตัดซึ่งมีใบตัดและห้องตัดประกอบทั้งสองด้านสมุนไพรประเภทรากหรือหัวจะใช้ห้องตัดส่วนสมุนไพรประเภทใบจะใช้ห้องตัดใบและนวัตกรรมเครื่องหั่นสมุนไพร 2 in สามารถปรับมุมองศาได้ 0-45 องศา สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้ง 2 ด้าน ปรับความหนาการหั่นสมุนไพรประเภทหัวได้สูงสุด 10 มิลลิเมตรสมุนไพรประเภทต้นสูงสุด 50 มิลลิเมตร อัตราค่าไฟฟ้า 0.7 บาท ต่อชั่วโมง (2.7 บาท ต่อหน่วย)