คลิปเกษตร

วิธีปลูกมะนาวในยางรถยนต์ แทนบ่อซีเมนต์ ประหยัดกว่า

28 เมษายน 2559
8,749
ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มากขึ้น เพราะง่ายต่อการควบคุมให้ได้ผลผลิตนอกฤดู ซึ่งการปลูกมะนาวด้วยวิธีนี้ เกษตรกรต้องมีต้นทุนในการซื้อบ่อซีเมนต์โดยทั่วไปนิยมใช้บ่อขนาดตั้งแต่ 60ซ.ม.80ซ.ม.และ 100ซ.ม. หากปลูกจำนวนมากก็ต้องลงทุนค่อนข้างสูง แต่สำหรับคุณสิรภพ สิทธิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกมะนาวหมู่12 บ้านใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงรายได้ให้ข้อมูลกับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า ต้นทุนที่สูงในการซื้อบ่อซีเมนต์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรกรอีกต่อไป เพราะการทำมะนาวนอกฤดูไม่จำเป็นต้องใช้บ่อซีเมนต์เสมอไป เกษตรกรสามารถทำมะนาวนอกฤดูได้เพียงแค่มียางรถยนต์เก่าๆ ใช้ยางรถยนต์เพียง2เส้นต่อการปลูกมะนาว1ต้น มีต้นทุนไม่กี่บาท ให้ผลผลิตดีเหมือนกัน มีวิธีการทำง่ายๆใช้เวลาไม่มากนัก ผู้สนใจสามารถทำตามได้เพียงแค่มีใจรักในการทำมะนาวนอกฤดู