คลิปเกษตร

ชำกิ่งมะนาวให้โตไว แบบไม่ใช้ดิน

16 มีนาคม 2559
6,068
การขยายพันธุ์มะนาวมีหลากหลายวิธี เช่น การตอนกิ่ง การปักชำ ซึ่งแต่ละวิธีต้องใช้ต้นทุนและเวลาในการออกรากแตกต่างกัน อาจารย์ปฐวินท์ บำรุงรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ แนะนำการชำกิ่งมะนาวด้วยวิธีควบแน่น ซึ่งเป็นการควบคุมความชื้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่จำลองสภาพให้เหมือนกับโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย และใช้วัสดุเพาะชำโดยไม่ใช้ดิน คือ แกลบดิบ แกลบเผา ขุยมะพร้าว มูลสัตว์ และทราย การเพาะชำด้วยวิธีนี้นอกจากจะไม่ยุ่งยาก ประหยัด และยังเป็นการเร่งรากกิ่งชำให้ออกเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการปกติอีกด้วย