คลิปเกษตร

ใช้น้ำส้มควันไม้แทนการสุมไฟให้โค กระบือ ตอนกลางคืน

8 มีนาคม 2559
6,808
ในอดีตเกษตรกรมักจะใช้วิธีการก่อกองไฟใกล้กับคอกเลี้ยงสัตว์เพื่อสุมควันขับไล่แมลงศัตรูตัวร้ายของโค-กระบือที่พบในช่วงเวลากลางคืน ได้แก่ ยุง เหลือบ ไร เห็บ เหา และแมลงชนิดอื่นๆที่มักจะสร้างความรำคาญให้กับโค-กระบือได้ตลอดทั้งคืน นายแพง พวงราช เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและเป็นเกษตรกรผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเกษตรแบบอินทรีย์บ้านทุ่งบัว ม.2 ต.ผักไหม อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์ กล่าวว่าแมลงส่วนใหญ่มักจะดูดกินเลือดโค-กระบือในตอนกลางคืนจนส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์อ่อนแอ จึงได้หาวิธีการอื่นๆที่สะดวกกว่าการสุมควันไฟ โดยนำเอาน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันยุงและแมลงต่างๆแทนการสุมควันไฟในอดีตที่ต้องจัดหาฟืนมาเป็นจำนวนมาก โดยนำน้ำส้มควันไม้ที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วอย่างน้อย 90 วัน ผสมน้ำสะอาดอัตรา 1:20 จากนั้นนำผ้าไปชุบน้ำแล้วนำไปเช็ดตัวโค-กระบือให้ทั่วร่างกายในตอนเย็นหรือก่อนนอน ซึ่งกลิ่นเหม็นฉุนของน้ำส้มควันไม้จะช่วยขับไล่แมลงต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนโค-กระบือตลอดทั้งคืน อีกทั้งยังช่วยให้โค-กระบือมีผิวและขนมันวาวแลดูสวยงาม