คลิปเกษตร

น้ำหมักลูกยอ แก้ปัญหาแพะผอมแห้งแรงน้อย

2 มีนาคม 2559
4,488
แพะที่ทานอาหารได้น้อยและเจริญเติบโตช้าผอมแห้ง อาจจะอ่อนแอเจ็บป่วยหรือล้มตายได้ง่าย เป็นปัญหาและอุปสรรคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทำให้สูญเสียรายได้จากผลผลิตที่ลดลง และต้องเพิ่มต้นทุนในการซื้อยารักษาบางรายต้องเลิกกิจการกันเลยทีเดียว คุณบุญมี ชูแสง เจ้าของบุญมีฟาร์ม เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เลี้ยงแพะมา 4 ปี มีแพะในฟาร์ม จำนวน 130 ตัว ผู้ที่ไม่เคยประสบปัญหาในการเลี้ยงแพะ เลี้ยงแพะด้วยภูมิปัญญา โดยการนำสมุนไพรรักษาแพะมาตลอดปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อแพะ แพะในฟาร์มคุณบุญมี จึงมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเป็นคนที่รู้จักสังเกตและคิดค้นนำสมุนไพรที่มีอยู่รอบๆตัวนำมาใช้ โดยเฉพาะสูตรยาบำรุงแพะที่หมักด้วยลูกยอและกากน้ำตาลที่น่าสนใจมากและมีส่วนผสมที่หาได้ง่าย สามารถทำให้แพะ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง หมดปัญหาแพะผอมแห้งแรงน้อยแน่นอนค่ะ