คลิปเกษตร

รางอาหารแบบใหม่ โคกินง่าย ไม่เปลืองอาหาร

18 กุมภาพันธ์ 2559
13,290
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหรือโคขุน มักจะประสบปัญหากับการให้อาหารหยาบโดยโคมักจะขวิดและสะบัดหญ้าออกจากรางทำให้อาหารหยาบหล่นกระจายเรี่ยราด ต้องสิ้นเปลืองต้นทุนมากขึ้น คุณพะเยา ขวัญทอง เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรมา 10 ปี ได้แนะนำเทคนิคการทำรางให้อาหารหยาบโคเนื้อ สามารถลดต้นทุนโดยการใช้ผ้าตาข่ายหรือผ้าเกียด ขึงกับโครงไม้หรือโครงเหล็กให้มีลักษณะคล้ายรางอาหารผูกติดไว้กับโรงเรือน มีความลึกกว่ารางอาหารที่เป็นปูนซีเมนต์พอสมควร ซึ่งจะช่วยให้โคไม่สามารถสะบัดหรือขวิดหญ้าออกจากรางได้ รางอาหารที่ทำจากผ้าเกียดหรือผ้าตาข่ายจะมีความยืดหยุ่นและสามารถยึดเกาะกับหญ้าหรือฟางและอาหารหยาบชนิดอื่นๆได้ดีกว่ารางอาหารที่ทำจากปูนซีเมนต์ ทำให้ลดการสูญเสียและลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนย้าย และทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย