คลิปเกษตร

เครื่องสาวไหมถ่ายพลังงานด้วยโซ่

15 กุมภาพันธ์ 2559
4,760
ผ้าไหมไทยนั้นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมมีการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อกันมา และใช้ความละเอียดอ่อนและความประณีตในการผลิตเส้นไหมให้ได้ออกมาสวยงามอย่างที่เห็น ทำให้ในปัจจุบันความต้องการของผ้าไหมไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มาก จึงส่งผลต่อการผลิต เนื่องจากไม่สามารถผลิตเส้นไหมให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าและตลาดได้ จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวสะพาน (เครือข่ายผู้ผลิตหม่อนไหม) ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องสาวไหมถ่ายพลังงานด้วยโซ่ ประยุกต์มาจากเครื่องสาวไหมแบบพื้นบ้าน โดยการนำโซ่เข้ามาช่วยทุ่นแรง จากเดิมที่ใช้เครื่องสาวแบบพื้นบ้านจะได้เส้นไหมอยู่ที่ 400-500 กรัม/วัน แต่เมื่อใช้นวัตกรรมเครื่องสาวไหมพลังงานโซ่มาช่วย สามารถผลิตเส้นไหมได้ถึง 1,000-1,500 กรัม/วัน ความเร็วหัวปั่นสามารถปั่นได้ 5,500 รอบ/นาที และอัตราการสาวเส้นไหม 6.25 เมตร/นาที เป็นการสาวไหมแบบสาวควบ 2 เส้น สามารถนับจำนวนรังไหมได้ประมาณ 20-40 รัง อีกทั้งยังสามารถควบคุมขนาดเส้นไหมให้ต่ำลง 2-3 เท่า และเพิ่มความเหนียวเส้นไหมได้ถึง 35 %