คลิปเกษตร

เคล็ดลับน็อคผักให้คงความสด ใหม่ เก็บได้นาน

10 กุมภาพันธ์ 2559
6,189
การเก็บรักษาความสด กรอบ ของผักสด เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกษตรกรควรให้ความสนใจ ยิ่งในยุคที่สามารถซื้อขายออนไลน์ และต้องมีการจัดส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคในเวลาที่จำกัด การรักษาความสดของผัก ก่อนจัดส่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดย อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรออร์แกนิค จนเป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่น ที่มาร่วมเป็นเกษตรกรอาสาอยู่ที่ไร่ และ ทำการปลูกผักออร์แกนิคหลายชนิด ส่งออกประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ อ.อธิศพัฒน์ ยินดีแนะนำเทคนิคง่ายๆ ในการน็อคผักสด ให้คงความกรอบได้นาน 7 วัน ด้วยวิธีการ ดังนี้ เตรียมน้ำเย็นจัดประมาณ 5 องศาเซลเซียส ด้วยการใส่น้ำแข็งลงในภาชนะ สังเกตได้โดยใช้มือจุ่มดู หากมือเริ่มชา แปลว่าความเย็นได้แล้ว จากนั้นนำผักสดที่เตรียมไว้ ลงแช่ให้ทั่วประมาณ 5-10 วินาที แล้วนำขึ้นมาพักในภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อนำส่งต่อไป ซึ่งการน็อคผักด้วยวิธีนี้ จะช่วยคงความสดของสีผัก และ ความกรอบไว้ได้อย่างดี นานประมาณ 7 วัน ถือเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยคงคุณค่าของผักสดไว้ได้ก่อนถึงมือผู้บริโภค