คลิปเกษตร

ลดความชื้นข้าวฮางง่ายๆ ด้วยวิธีนี้

9 กุมภาพันธ์ 2559
3,489
กลุ่มวิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่มีการแปรรูปข้าวฮางงอกอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มที่โดดเด่น นำโดยคุณวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ประธานกลุ่มฯ ที่ยินดีเผยแพร่ เทคนิคง่ายๆในการลดความชื้นข้าวฮางงอกหลังสีเสร็จ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเมื่อสีข้าวฮางออกมาจากเครื่องแล้ว นำใส่ภาชนะปากกว้าง ถ้าจะให้ดีใช้เป็นกะละมังสแตนเลส เพราะสามารถดูดความร้อนได้ดี จากนั้นนำกะละมังข้าวฮางที่สีแล้วไปวางตากแดด แล้วคลุมปิดปากด้วยพลาสติกใส ให้มีรูระบายอากาศเล็กน้อย ด้วยวิธีการนี้ พลาสติกใสเมื่อโดนแสงแดด จะมีความร้อนและดูดเอาความชื้นจากข้าวฮางขึ้นไปเป็นไอน้ำ จนเกิดฝ้าชัดเจน เมื่อฝ้าบนพลาสติกหายไป ถือว่าความชื้นในข้าวหมดไป จะช่วยให้ข้าวฮางแห้งสนิท สามารถนำไปบรรจุถุงเตรียมจำหน่ายต่อไป ข้อดีคือ จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าวฮางเกิดเชื้อรา สามารถเก็บได้นานประมาณ 1 ปี