คลิปเกษตร

วิธีขยายพันธุ์มะม่วงโดยการทาบกิ่ง

6 มกราคม 2559
8,649
มะม่วง ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ราคาจำหน่ายสูงตลอดทั้งปีและยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศรวมถึงต่างประเทศอีกด้วย ส่วนการขยายพันธุ์ต้นมะม่วงนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี อาทิเช่น การเพาะเมล็ดเพื่อนำไปปลูกโดยตรง การติดตา และการทาบกิ่ง เป็นต้น คุณอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ได้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการขยายพันธุ์ต้นมะม่วง กล่าวว่า วิธีการที่ดีที่สุด คือ การทาบกิ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ข้อดีคือ ต้นมะม่วงไม่กลายพันธุ์และยังมีรากแก้วที่แข็งแรง ทำให้ได้ผลผลิตที่เร็วกว่าวิธีการเพาะเมล็ดอีกด้วย