คลิปเกษตร

เครื่องโรยข้าวโรยดินสำหรับนาโยน

13 มกราคม 2559
5,376
เครื่องโรยข้าวโรยดินสำหรับนาโยน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปลูกขายนาโยนในถาดปลูกแบบโรยด้วยมือ มาดัดแปลงให้โรยข้าวโรยดินด้วยเครื่อง เพื่อประหยัดเวลาในการโรย และ แรงงาน และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้จากในบ้านอยู่แล้ว ทั้ง เหล็กฉาบ เหล็กข้ออ้อย ลูกล้อประตู หรือน็อตต่างๆ มาติดกับกระบะที่ใช้สำหรับใส่ดิน ใส่ข้าวเปลือก เพื่อจะได้ลากไปพร้อมกันทีเดียวในถาดปลูกต้นกล้าข้าวนาโยน ซึ่งการใช่เครื่องโรยข้าวโรยดินเครื่องนี้ สามารถโรยได้ถึง 100 ถาด ซึ่งเมื่อต้นกล้าโตก็สามารถโยนในนาข้าวได้ถึง 1 ไร่ ทำให้ประหยัดในการทำนาโยนในแต่ละครั้งอย่างมาก รวมถึงเครื่องโรยข้าวโรยดิน ถ้าดูแลรักษาดีสามารถอยู่นานได้ถึง 10 ปี