คลิปเกษตร

พญาแร้งให้น้ำ กาลักน้ำเพื่อการเกษตร

25 ธันวาคม 2558
12,670
คุณธงชัย ก้อนทอง เจ้าของฟาร์มไส้เดือนมาตรฐานและศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.โพธ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อธิบายถึงหลักการทำงานของ"พญาแร้งให้น้ำเพื่อการเกษตร"ซึ่งเป็นการนำเอาน้ำจากที่ต่ำขึ้นมาใช้งานบนที่สูงโดยไม่ใช้พลังงานใดๆในรูปแบบของสุญญากาศตามแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ คุณธงชัยจึงนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยนำอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ง่าย อาทิ ถัง 200 ลิตร ท่อ PVC วาล์ลเปิด-ปิด ข้อต่อ-ข้องอ ฐานวางถังน้ำ ท่อพักอากาศ ฯลฯ โดยวางถังน้ำ 200 ลิตรไว้สูงจากพื้นดินประมาณ1.5 เมตรใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านบนถังจะมีวาล์วเปิดปิดอากาศ ส่วนปลายท่อด้านหนึ่งจะจุ่มลงไปในน้ำที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเป็นระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยทั้งระบบจะนำมาเชื่อมต่อกันให้สนิทไม่ให้มีจุดรั่วซึม แล้วเติมน้ำเข้าระบบให้เต็มเพื่อไล่อากาศออก เมื่อทั้งระบบเข้าสู่สภาวะสุญญากาศที่สมดุลแล้วจะช่วยให้น้ำไหลออกมาได้เองอย่างต่อเนื่องจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆ