คลิปเกษตร

เพาะกล้ามะละกอ จากดินจอมปลวก

8 มกราคม 2559
5,625
คุณทองอินทร์ ภูมิช่อ เจ้าของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านเชียงงาม จ.กาฬสินธุ์ เป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่ ยินดีเผยแพร่ข้อมูลสูตรดินปลูกมะละกอเพื่อต้านทานโรค ตามภูมิปัญญาชาวบ้านให้ได้รับทราบ โดยการเพาะขยยพันธุ์มะละกอใหเ้เจริญเติบโตได้ดีนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การบำรุงต้นพันธุ์ หรือ เบี้ยมะละกอให้แข็งแรง ตั้งแต่เล็ก ซึ่งศูนย์ฯคุณทองอินทร์ มีสูตรเฉพาะ หัวใจสำคัญเลยก็คือ ดินปลูกนั่นเอง ให้ใช้ดินจอมปลวก 5 ส่วน + ดินโคลนหนอง 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกรอกถุงเพาะ นำเมล็ดพันธุ์มะละกอที่คัดแล้วมาทำการปลูกตามปกติ ประโยชน์ของดินสูตรนี้คือ 1.ดินจอมปลวกเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะน้ำลายปลวกที่ย่อยสลายเศษไม้สะสมกันมาอย่างยาวนานนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดินนี้ร่วนซุย รากของมะละกอสามารถชอนไชหาอาหารกินได้อย่างสมบูรณ์และมีธาตุอาหารครบตรงตามความต้องการของมะละกอซึ่งเป็นพืชมียางที่ชอบดินแบบนี้ 2.ดินโคลนหนองที่นำมาผสมเป็นดินที่มีการสะสมของธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในน้ำแล้วตกตะกอนลงดินเมื่อนำมาผสมกับดินจอมปลวกในการปลูกมะละกอได้ดี