คลิปเกษตร

ดิน OM ดินปลูกพืชครบสูตร พืชโตดี ไม่ต้องใส่ปุ๋ย

22 ธันวาคม 2558
12,395
ดิน OM (Organic Matter) คือ สูตรผสมของอินทรียวัตถุที่เหลือใช้จากธรรมชาติ นำมาผสมกันในปริมาณที่เหมาะสม จนเกิดเป็นดินปลูกพืชที่มีธาตุอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการของพืชโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆบำรุงเพิ่มเติม เหมาะอย่างยิ่งในการนำ ดิน OM นี้มาเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือ ผักสวนครัว หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง ด้วยส่วนผสมง่ายๆ ซึ่งสามารถ ลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนค่าปุ๋ยอื่น เพราะมีธาตุอาหารครบถ้วน ดินOM ต้นทุนต่ำเพราะใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมดินดีขึ้นจนเกิดไส้เดือนธรรมชาติ