คลิปเกษตร

ปลูกกล้วยหอมขาย มีกำไรไม่มีจน

26 พฤศจิกายน 2558
6,869
กล้วยหอมทองเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดชุมพรได้เป็นจำนวนมาก วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด จะมาแนะนำการจัดการสวนกล้วยหอมทองให้มีผลผลิตดีมีคุณภาพจากสวนของลุงตั้น เกสโร เกษตรกรแห่งพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประสบการณ์การปลูกกล้วยหอมทองมากว่า 15 ปี เริ่มต้นตั้งแต่กล้วยเริ่มตั้งท้องช่วง5-6 เดือน ก็เริ่มถอนหญ้ารอบโคนต้น ตัดหน่อไม่สมบูรณ์ออกเหลือไว้แต่หน่อที่สมบูรณ์ จากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 0.5 กก./ต้น ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด 1 กก./ต้น หลังจากนั้นเมื่อกล้วยเริ่มออกปลีให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21 เพื่อบำรุงต้น ปริมาณ 0.5 กก./ต้น หว่านรอบโคนแล้วเอาหญ้ากลบ จากนั้นก็จัดการตัดแต่งเอาทางเสียออกให้เหลือต้นละ 4-5 ทาง การตัดแต่งทางจะช่วยให้ต้นสมบูรณ์ หนอนแมลงต่างๆไม่มารบกวน เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง8-10 เดือน ก็ตัดผลผลิตและตัดต้นเดิมออกแล้วมาเริ่มจัดการดูแลต้นใหม่ วนเวียนแบบนี้ตลอดก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนทั้งปี