คลิปเกษตร

เครื่องให้น้ำเห็ดระบบอัตโนมัติ

20 พฤศจิกายน 2558
8,758
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจในโรงเรือน การเกษตรที่ต้องพึ่งสภาพอากาศ แต่หากอากาศร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป อาจส่งผลกระทบกับผลผลิตเห็ดที่เราควรจะได้ ดังนั้นการควบคุมความชื้นในโรงเรือนด้วยการให้น้ำ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรรู้ถึงหลักการในการปฏิบัติ ซึ่งคุณเกรียงไกร การุณ เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสูงเม่นหมู่9 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้กล่าวกับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า อดีตเกษตรกรจะให้น้ำผ่านสายยางฉีดหรือรดหลังก้อนเห็ด บ้างก็ใช้สปริงเกอร์ แต่ที่ทุกคนรู้กันดีว่าถ้าน้ำเข้าก้อนเห็ด ผลที่ตามมาคือก้อนเห็ดเน่าผลผลิตเสียหาย ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วก้อนเห็ดต้องการเพียงไอระเหยจากน้ำเท่านั้น ดังนั้นคุณเกรียงไกร จึงได้คิดค้นประดิษฐ์"เครื่องให้น้ำเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ"อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ได้ละอองน้ำไปช่วยควบคุมความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด สามารถประดิษฐ์ได้ง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ใช้งานได้ทุกที่ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเน่าเสียของก้อนเห็ด ประหยัดน้ำ ประหยัดแรงงาน เพิ่มผลผลิตเห็ดได้เป็นอย่างดี ใครสนใจสามารถประดิษฐ์เอง ใช้งานเองได้เลย