คลิปเกษตร

น้ำมะพร้าวหวานได้ ด้วยไหใส่เกลือ

6 พฤศจิกายน 2558
10,019
การปลูกมะพร้าวเรานั้นไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่มาก สามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัด แต่ยังคงมีผลผลิตเท่ากับการปลูกในพื้นที่เยอะและมีรสชาติ หอม หวาน จึงแนะนำ การทำอาหารเสริมและเพิ่มรสชาติหวานให้กับมะพร้าวด้วยเกลือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่น ขั้นแรก ปลูกมะพร้าวสามต้นสามมุม ระยะห่าง 1 เมตร จากนั้น นำไห 1 ลูกเจาะท้ายไห ประมาณ 1 หุน(1/8 นิ้ว) ใส่เกลือเม็ด ครึ่งไห ใช้กระเบื้องปูพื้นเป็นฝาปิดไห เกลือที่ใส่ไปอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ก็ต้องเพิ่มอีก เหมือนเดิม นำไปฝั่งในดินตรงกลางระหว่างต้นมะพร้าวฝั่งลงประมาณครึ่งไห แค่นี้ก็เสร็จ และเมื่อต้นมะพร้าวอายุได้ 5 ปี ก็จะได้น้ำมะพร้าวที่ หอม หวาน และลูกดกอีกด้วยจึงอยากแนะนำคนที่กำลังจะปลูกมะพร้าวในตอนนี้