คลิปเกษตร

อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวในนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

21 ตุลาคม 2558
5,974
อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาผู้นำชุมชน ที่พัฒนาอุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวให้สามารถใช้งานได้ละเอียดและพิถีพิถันมากขึ้น หลายคนอาจเคยเห็นมาบ้างแล้ว แต่คุณสรวิศ ดวงวรรณาผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงรายได้นำจุดด้อยต่างๆมาปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้ได้ต้นข้าวที่เป็นแถวมากขึ้น เช่นการปรับ/บังคับการไหลของเมล็ดพันธุ์ข้าว ปรับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ให้ฟุ้งกระจาย ใช้ท่อPVCแบบ3ท่อนเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีแรงดันกันออกจากรูท่อได้ดีขึ้น ปรับให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น และยังจะพัฒนาให้สามารถติดรถไถเดินตามในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการปรับปรุงที่สนใจ เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้อีกเรื่อยๆตามการใช้งาน