คลิปเกษตร

ใช้ต้นสาคู เลี้ยงหมูให้เนื้อแดง

12 ตุลาคม 2558
6,197
สารเร่งเนื้อแดงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตดี เนื้อสีแดงสวย มันน้อย แต่สารเร่งเนื้อแดงมีอันตรายต่อผู้บริโภค คุณเถียร นิวานิช เกษตรกรบ้านวังวัว หมู่ 2 ต.ช้างซ้าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้แนะนำวิธีการเร่งเนื้อแดงในหมูด้วยวิธีง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้สารเร่งเนื้อแดง คือ การนำสาคูสดๆ มาเสริมให้หมูกิน วันละ 1 ครั้งในช่วงเย็น สาคูจะช่วยให้เนื้อหมูมีสีแดงสวย มันน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งสาคูยังมีแป้งในปริมาณมากจะช่วยให้หมูโตเร็ว น้ำหนักมาก จำหน่ายได้ในราคาสูง