คลิปเกษตร

วิธีทาบกิ่งทุเรียนเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์

1 ตุลาคม 2558
12,895
คุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวน ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำสาวทุเรียน สามารถทำได้โดยการทาบกิ่งทุเรียน ซึ่งดีกว่าการปลูกใหม่ เนื่องจากการทาบกิ่งทุเรียน สามารถเลือกความต้องการของสายพันธุ์ทุเรียนได้ และช่วยลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น จาก 5 ปี เหลือเพียง 1-2 ปีเท่านั้น โดยการทาบกิ่งต้นทุเรียนควรเลือกต้นตอมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปหรือมีขนาดต้นสูงใหญ่ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ต้องการแล้ว จึงนำมาเป็นต้นตอเพื่อใช้ทาบกิ่ง วิธีการนี้เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่ทำได้ง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและไม่ต้องลงทุนสูงอีกด้วย