คลิปเกษตร

เทคนิคดูแลมังคุดที่ถูกวิธี ให้ผลผลิตมีคุณภาพ

9 ตุลาคม 2558
7,608
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมักจะประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามต้องการ จากการสัมภาษณ์คุณสัมฤทธิ์ เข็มสม เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การปลูกมังคุดมา 22 ปี ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมต้นมังคุดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น และใส่ปุ๋ยคอก 20-50 กิโลกรัม/ต้น เฝ้าติดตามกำจัดศัตรูพืช และเตรียมการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ก่อนออกดอก 1-2 เดือน หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปุ๋ยบำรุงผล สูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังจากต้นมังคุดออกดอก การจัดการต้น เพื่อป้องกันมังคุดเป็นเนื้อแก้ว และมียางไหลออกจากผิวของผล โดยการสับที่ลำต้นมังคุดให้เป็นรอยในแนวเฉียง ระยะมังคุดติดผล 8 สัปดาห์ เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่ลำต้น ทำให้ให้ผลมังคุดไม่เป็นยางและเนื้อมังคุดไม่เป็นเนื้อแก้ว จะช่วยให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาดี