คลิปเกษตร

จักรยานสูบน้ำ ไม่ใช้ไฟ ไม่ง้อน้ำมัน

27 สิงหาคม 2558
9,845
สิ่งประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังไฟฟ้า พลังงานงานเชื้อเพลิง น้ำมันโดยใช้แรงปั่นของคนขี่ ในการสูบน้ำเพื่อรดพืชผัก และผลไม้และวันนี้เกษตรกรคนเก่งอย่างพี่ประไพ หมายสุข เกษตรกรประจำบ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตร อาทิการทำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรไว้ใช้เอง และวันนี้มีการทำเครื่องจักรยานปั้นน้ำเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้ เพียงนำ 1.จักรยานเก่าที่ไม่ใช้งาน 1 คัน 2.ปั้มน้ำแบบชัก 1 เครื่อง 3.สายพานขนาด 92 นิ้ว 1 เส้น 4.สายยาง 5.ท่อPVC 6.ฐานวางจักรยานและเครื่องปั้มน้ำ วิธีการทำ 1.ตั้งฐานวางจักรยานและเครื่องปั้มน้ำใกล้กับแหล่งน้ำ 2.ติดตั้งจักรยาน และเครื่องปั้มน้ำเข้ากับฐานวางจักรยาน 3.พ่วงสายพานขนาด 92 นิ้ว เข้ากับล้อจักรยานและเครื่องปั้มน้ำ 4.ต่อท่อPVC วางลงในแหล่งน้ำจากนั้นนำสายยางต่อเข้าเครื่องปั้มน้ำ พร้อมใช้งาน วิธีการใช้ ใช้แรงงานคนปั้นจักรยาน เพื่อรดน้ำพืชผักผลไม้ และด้านการเกษตร อื่นๆ ประโยชน์ ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย