คลิปเกษตร

การปอกทุเรียนจะเป็นเรื่องง่าย ถ้าได้ใช้เครื่องนี้!

13 สิงหาคม 2558
13,679
เนื่องจากเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกมามาก จึงได้นำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน แต่การปอกทุเรียนด้วยมือนั้นพ่อค้าแม่ค้าต้องมาถูกหนามทุเรียนแทงมือ จึงทดลองนำเครื่องปอกทุเรียนที่ประดิษฐ์มาใช้ปอก ปรากฎว่า ปอกได้เร็วกว่าการใช้มีด ทำให้การแปรรูปทุเรียนง่ายขึ้น โดยนายประทิน สนั่นวงศ์ ชาวสวนทุเรียน ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องปอกทุเรียนอย่างง่าย ๆ โดยใช้ความรู้ที่มี นำเหล็กกล่องตัดเป็นท่อนนำมาเชื่อมต่อติดกัน ซึ่งส่วนประกอบหลักของเครื่องปอกทุเรียนจะเป็นเหล็กทั้งหมด ใช้เหล็กกล่อง2 ชิ้น ชิ้นแรกวัดขนาดความยาว 53 เซนติเมตร ชิ้นที่สองวัดขนาดความยาว 25 เซนติเมตร แล้วนำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวที(T) จากนั้นใช้เหล็กขนาด6หุน ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เชื่อมต่อตรงกลางกับเหล็กกล่องชิ้นที่สอง เพื่อใช้เป็นหลักยึด และมีเหล็กอีกชุด เพื่อใช้ง้างเปลือกทุเรียน โดยที่ฐานเหล็กกล่องจะมีตัวยึดไม่ให้ลูกทุเรียนกลิ้ง จากนั้นใช้แท่งเหล็กมาทำให้แหลมเพื่อแทงผลฉีกพูทุเรียน ปรากฏว่า ใช้ได้ผล สามารถใช้ปอกทุเรียนแทนมีดได้จริง