คลิปเกษตร

วิธีขยายพันธุ์ไผ่ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

7 สิงหาคม 2558
5,673
คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ เกษตรกรที่มีความโดดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เจ้าของสวนลูกนายพล บ้านภูดิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ คุณพูลจิตต์ปลูกตงไต้หวัน ไผ่ตงดำ และไผ่อีกหลายชนิดในรูปแบบเกษตรผสมผสาน คุณพูลจิตต์กล่าวว่าการตอนกิ่งไผ่เป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะทำได้สะดวกรวดเร็ว มีอัตราการรอดตายสูง ค่าใช้จ่ายต่ำ กิ่งที่ตอนจะให้ผลผลิตเร็วกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่น ให้หน่อดกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี วิธีการก็คือ ให้เลือกกิ่งแขนงที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไป มีรากอากาศเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเหลือง และใบที่ยอดคลี่แล้ว กาบหุ้มตาหลุดหมด อายุของกิ่งแขนงอย่างน้อยต้องมีอายุ 4-6 เดือน ภายหลังจากที่เลือกกิ่งแขนงได้ตามความต้องการแล้ว ให้ใช้เลื่อยโค้งเลื่อยตรงกลางระหว่างกิ่งแขนงกับลำไผ่ เลื่อยไปจนกิ่งแขนงเกือบขาด จากนั้นก็ดึงกิ่งแขนงให้แยกจากลำแม่ ให้เหลือเปลือกเขียวของลำแม่ให้บางที่สุด นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้ว กรีดถุงด้านหนึ่งแล้วดันประกบจากด้านล่างเข้ากับกิ่งแขนง แล้วค่อยใช้เชือกพันถุงดินที่ตอนให้แน่นเหลือช่องว่างให้น้ำเข้ามาได้ทางด้านบนเวลารดน้ำ ใช้เชือกยึดกิ่งแขนงไว้กับลำไผ่กันลมโยก หมั่นรดน้ำให้ชุ่ม 5-10 วัน/ครั้งปล่อยให้รากออกเต็มที่จึงค่อยตัดกิ่งที่ตอนได้ลงมาเพื่อใส่ถุงชำต่อไป