คลิปเกษตร

วิธีตัดแต่งทางปาล์มให้มีอายุการเก็บเกี่ยวนาน

4 สิงหาคม 2558
6,268
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการการดูแลจัดการอย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากการจัดการเรื่องน้ำและใส่ปุ๋ยที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว การตัดแต่งทางใบก็มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งเกษตรกรหลายๆท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจ เวลาตัดแต่งทางใบก็ตัดแค่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้สะดวก และให้ดูสวยงาม ทำให้ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตระยะยาว ซึ่งจากการสัมภาษณ์อาจารย์จรูญ ประดับการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกปาล์มน้ำมันมา 20 ปี ได้แนะนำเทคนิคในการตัดแต่งทางใบว่า สำหรับต้นปาล์มที่ต้นยังไม่โตมากและเพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ทางใบด้านล่างสุดควรตัดให้เหลือความยาวประมาณ 1 ฟุต และด้านล่างของทะลายปาล์มควรมีทางใบรองรับสองทางเสมอ ไม่ควรตัดให้สั้นจนถึงทะลาย วิธีนี้จะช่วยยืดอายุต้นปาล์มให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้นและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ