คลิปเกษตร

น้ำหมักเมล็ดเงาะ บำรุงต้นปาล์ม

3 สิงหาคม 2558
4,953
คุณประภาศรี ศรีชาติ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผู้มีประสบการณ์ปลูกปาล์มน้ำมันมากว่า 20 ปี ให้คำแนะนำในการใช้สูตรน้ำหมักที่ทำจากเมล็ดเงาะ เพื่อช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นและปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตดี และช่วยในการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี โดยสูตรน้ำหมักประกอบด้วยเมล็ดเงาะที่ได้จากโรงงานผลไม้บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ จุลินทรีย์ชีวภาพ(EM) กากน้ำตาล และน้ำสะอาด ปิดฝาให้สนิทและ หมักไว้เป็นเวลา 1 เดือน นำมาราดใส่บริเวณรอบๆ ต้นปาล์ม น้ำหมักสูตรนี้จะช่วยให้ดินมีความชื้นและจะได้ผลดีมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน