คลิปเกษตร

ฟักไข่ไก่ด้วยตู้ฟักแบบง่าย

28 กรกฎาคม 2558
6,996
วิธีการฟักไข่ด้วยเครื่องตู้ฟัก ขั้นแรก เริ่มจากที่เราเก็บไข่ไก่จากแม่ไก่ เมื่อเก็บมาแล้วให้ทำการระบุวันที่ลงบนไข่ไก่ แล้วรวบรวมไข่ไก่ให้ได้ตามปริมาณของตู้ฟัก 30 ฟอง นำใส่ในตู้ฟักใช้อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส โดยทุกๆ3วันให้ทำการเปิดตู้ฟักแล้วฉีดพรมน้ำลงบนไข่ไก่ หลังจากใส่ในตู้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน ไข่ก็จะฟักเป็นลูกไก่ ให้นำลูกไก่ไปใส่ตู้อนุบาลพร้อมเปิดไฟให้ความอุ่นประมาณ 15 วัน ลูกไก่จะเริ่มแข็งแรง หลังจากนั้นจึงทำการย้ายจากตู้อนุบาลชุดที่1 ไปตู้อนุบาลชุดที่2 เปิดไฟให้ความอุ่นต่ออีก15 วัน สังเกตุลูกไก่เริ่มออกหางและแข็งแรงจึงนำไปเลี้ยงต่อยังสถานที่เตรียมไว้ต่อไป