คลิปเกษตร

เครื่องหยอดเมล็ดข้าวฉบับชาวนา

22 กรกฎาคม 2558
16,610
อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวแทนการปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นของคุณนิธิโรจน์ วันดี อยู่บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ได้คิดค้นอุปกรณ์ในการหยอดข้าว เพื่อลดต้นทุนไว้ใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง เพียงแค่ใช้ท่อ PVC และเศษเหล็กที่ใช้แล้ว ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไร ช่วยให้เกษตรกร ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน และยังประหยัดเวลาอีกด้วย โดยการนำท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร และเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาทำเป็นวงล้อ แล้วเจาะรูท่อ PVC ให้มีขนาดเล็ก พอให้เมล็ดลอดได้ ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร และทำที่เปิด ปิด เพื่อนำเมล็ดข้าวไปใส่ไว้ในท่อ จากนั้นก็ใช้แรงคนเพียงคนเดียวก็สามารถหยอดเมล็ดข้าวในแปลงนาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว