คลิปเกษตร
เพาะกล้ายางนาขาย สร้างรายได้เสริม
22 กรกฎาคม 2558
4,222
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรดีเด่นอีโต้น้อยประจำ จ.บุรีรัมย์ ทำเกษตรแบบผสมผสาน และมี ประสบการณ์มากกว่า 15ปี จะมาแนะนำถึงการเพาะกล้ายางนา เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ดังนี้ เพียงนำ EM. 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร จากนั้นนำเมล็ดยางนาไปแช่ไว้ 2 คืน จากนั้นนำเมล็ดยางนาที่ได้ไปบ่นในแกลบดำ 14 วัน(เพื่อกระตุ้นให้รากยางนางอก) จากนั้นเตรียมดินปลูกยางนาเพียงนำ หน้าดิน 2 กิโลกรัมแกลบดำ 1 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน(ต่อถุงดำ 1 ถุง) จากนั้นก็นำเมล็ดยางที่บ่มไว้แล้ว 14 วัน มาปลูกได้เลย หลักจากนั้น 45 วัน ก็จะได้ต้นยางที่สูงประมาณ 12-15 เซนติเมตร ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×