คลิปเกษตร

ภูมิปัญญาชาวนา ใช้ตะเกียงจุดไฟไล่นกเป็ดน้ำในนาข้าว

13 กรกฎาคม 2558
6,107
เกษตรกรชาวนามักจะประสบปัญหานกเป็ดน้ำมาจิกกินกล้าข้าวช่วงที่หว่านกล้าใหม่ๆ และชอบมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยเทคนิคง่ายๆจากคุณประวิทย์ ชัยวงศ์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวมากกว่า 10 ปี ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดแก้วใส 2. น้ำมันโซล่า 3. ผ้าฝ้าย 4. หลักไม้ 5.ถุงพลาสติก ด้วยวิธีการทำดังนี้ นำน้ำมันโซล่าใส่ขวดจนถึงคอขวดแล้วนำผ้าฝ้ายใส่แยงลงไปในขวดให้เหลือเป็นจุกโผล่ไว้จุดไฟ จากนั้นก็นำไปวางไว้ในหลักไม้ที่ปักไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมบนคันนาแล้วเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ด้านบน และจุดไฟไล่นกในช่วงเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป เริ่มใช้ตอนที่หว่านกล้าข้าวตั้งแต่วันแรกรับรองได้ว่านกเป็ดน้ำไม่มารบกวนนาข้าวอีกเลย