คลิปเกษตร

วิธีผลิตแก๊สชีวภาพพลังงานทดแทนจากมูลสัตว์

10 กรกฎาคม 2558
6,875
คุณอำนวย มหาดไทย เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการนำเอามูลโค-กระบือ มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ หรือที่เรียกกันแบบภาษาชาวบ้านว่าก๊าซชีวมวล โดยนำเอาพลาสติกทึบแสงสีดำแบบหนาพิเศษมาปะติดปะต่อกันให้เป็นรูปทรงกระบอกเพื่อกักเก็บก๊าซ แล้วนำปลายทั้ง 2 ข้างไปเชื่อมต่อกับท่อ PVC ให้ด้านหนึ่งเป็นช่องทางป้อนมูลสัตว์ ส่วนอีกด้านเป็นช่องทางผลักดันให้มูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักหมมเป็นแก๊สแล้วออกไป ส่วนด้านบนจะต่อท่อนำก๊าซออกไปใช้งานในครัวเรือนผ่านวาล์วเปิด-ปิด และหัวแก๊สหุงต้ม ซึ่งมูลโค-กระบือ เพียงวันละ 15-20 กก. จะสามารถผลิตแก๊สชีวมวลไว้ใช้งานได้นานตลอดทั้งวัน อีกทั้งมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักหมมแล้วยังสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้งานได้อีกด้วย มูลสัตว์จึงถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนอันทรงคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร