คลิปเกษตร

ทิ้งงานประจำ มาทำฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์

6 กรกฎาคม 2558
5,673
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์หรือผักไร้ดินของคุณบุญยศักดิ์ ตันเรืองศรี ถูกสร้างบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ครึ่ง เพื่อผลิตและเก็บเกี่ยวผักไร้ดินส่งไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำฟาร์มผัก ได้แก่ ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์ ฟองน้ำ ถ้วยอนุบาลผัก และรางปลูก โดยในช่วงสัปดาห์แรกจะเป็นการเพาะเมล็ดในถาดเพาะให้มีใบอ่อนและรากงอกออกมาเล็กน้อย แล้วจึงย้ายต้นกล้าลงในกลุ่มถ้วยอนุบาล 1 เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และถ้วยกลุ่มอนุบาล 2 อีกสองสัปดาห์หลังจากนี้ผักจะโตไวมาก ให้ย้ายลงรางผักขนาดใหญ่อีกสองสัปดาห์แล้วดูแลให้สดเสมอไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ห้าถึงหกก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โรคที่พบกับการปลูกผักไร้ดิน คือ โรคจากแมลง โรครากเน่าและโรคเชื้อราใบจุด ทั้งหมดสามารถแก้ได้โดยใช้หลังคาพลาสติกโปร่งแสงเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปพร้อมกับให้ละอองน้ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดความร้อนแล้วหยุดให้น้ำ 1-2 ชั่วโมงสลับกันและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเป็นตัวช่วยในส่วนผสมเพื่อการป้องกันเชื้อราใบจุด