คลิปเกษตร

เครื่องสีข้าวกล้องประดิษฐ์เอง

22 มิถุนายน 2558
9,802
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวันยิ่งเลือนหาย เดิมการสีข้าวในอดีตจะไม่มีเครื่องจักรกลที่ทันสมัย แต่เกษตรกรมีข้าวกล้องไว้บริโภคตลอดทั้งปี ดังนั้นคุณผ่าน ปันคำ ปราชญ์เกษตรแห่งโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงรายจึงได้สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการประยุกต์วัสดุเหลือใช้ในปัจจุบันให้เป็นเครื่องสีข้าวกล้อง สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้แรงคนในการสีข้าวให้เป็นเมล็ดข้าวกล้องที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เครื่องสีข้าวกล้องประดิษฐ์เองมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่าง ใช้งานง่าย เกษตรกรมืออาชีพอย่างคุณก็สามารถทำได้