คลิปเกษตร

การตอนกิ่งมะละกอเรดเลดี้

19 มิถุนายน 2558
8,584
คุณอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองให้ข้อมูลเรื่องการตอนกิ่งมะละกอเรดเลดี้ เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์และยังคงคุณสมบัติเด่นของต้นแม่พันธุ์เรดเลดี้ไว้อย่างสมบูรณ์ เริ่มโดยการหาต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์จากนั้นใช้มีดปาดเฉียงขึ้นไป 45 องศา แล้วใช้แผ่นพลาสติกสอดเข้าไปในรอยปาดเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อของมะละกอติดกัน ห่อด้วยกากมะพร้าวที่มีความชื้น 60-80% แล้วหาไม้ค้ำเพื่อกันกิ่งหักเวลาที่มีลมแรง จากนั้นใช้มีดขูดเนื้อเยื่อเขียวของกิ่งมะละกอออกให้หมดเพื่อตัดช่องทางอาหาร ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนให้มะละกอออกราก ก็จะสามารถตัดเพื่อนำไปปลูกลงดินได้