คลิปเกษตร

วิธีสานโคระเพื่อใช้ห่อขนุน

18 พฤษภาคม 2558
8,683
โคระ เป็นเครื่องสานที่ใช้ห่อ ขนุนและจำปาดะ เพื่อป้องกันตัวหนอนชอนไชทำความเสียหายให้กับผลไม้ และช่วยให้ผิวสวย เกษตรกรเกาะยอนิยมใช้โคระแทนการใช้กระสอบ โดยทั่วไปโคระทำจากทางมะพร้าวสด เลือกทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ดีไม่มีรอยฉีกขาด ตัดทางให้เป็นท่อนติดก้านใบข้างละ 4 ก้าน รวม 8 ก้าน นำท่อนทางที่ตัดแล้วจำนวน 2 ท่อนสานเข้าด้วยกัน โดยจับท่อนทางทั้งคู่หันหน้าเข้าหากัน สานขึ้นรูปทีละด้านด้วยลายขัด 1 ต่อ 1 เมื่อขัดได้ 4 ตาแล้ว ใช้ก้านมะพร้าวทำเป็นไม้กลัด กลัดตอกเส้นบนสุดของทั้งสองข้างไว้กันหลุด แล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต่อไป ขัดตอกตามวิธีเดิมจนได้รูปคล้ายกรวย สานจนเหลือปลายใบสัก 2 คืบ รวบปลายใบมัดเป็นปม 2 ปม คล้ายผมเปียก็จะได้โคระที่เสร็จสมบูรณ์ เกษตรกรใช้โคระสวมขนุนหรือจำปาดะตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน อายุประมาณ 1 เดือน โดยสวมทางปากหรือก้นโคระก็ได้ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนผลไม้เจริญเต็มที่ โคระก็จะขยายตัวยืดออกตามขนาดของผลไม้นั้น ๆ โดยไม่ฉักขาดโคระแต่ละใบใช้ได้เพียงครั้งเดียว