คลิปเกษตร

ภูมิปัญญาไทย สีข้าวด้วยครก

24 เมษายน 2558
4,600
คุณฉลวย คงสม เกษตรกรทำนาข้าว นาลิงสองเกาะ เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีความชำนาญเรื่องการสีข้าวด้วยครกสี ซึ่งการทำข้าวซ้อมมือนั้นต้องใช้ครกสี เพราะจะทำให้จมูกข้าวไม่หลุด ได้เม็ดข้าวที่สวยและน่ารับประทาน ที่สำคัญเป็นการสีข้าวดั่งเดิมแบบโบราณ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นที่สืบทอดกันยาวนาน กรรมวิธี วิถีบ้านๆ ตำนานในถิ่น กินปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ปัจจุบันคุณฉลวยเป็นประธานกลุ่มข้าวซ้อมมือ และทำนาข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูกคือข้าวสังข์หยด ข้าวหอมจันทร์ ข้าวหอมราชินี จึงแนะนำการสีข้าวด้วยครกสีมาด้วย