คลิปเกษตร

มือใหม่กรีดยางพาราอย่างไร โดยไม่ทำลายหน้ายาง

17 เมษายน 2558
9,459
หลังจากเพาะปลูกและรอคอยจนกระทั่งต้นยางพาราเจริญเติบโตพร้อมจะเก็บเกี่ยวผลผลิต หนึ่งในขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างมาก คือ การกรีดยาง เพื่อเก็บน้ำยาง อันจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งต้นยางที่ถูกกรีดอย่างผิดวิธีจะเกิดความเสียหายไม่สามารถกรีดซ้ำได้หรือไม่ก็ได้น้ำยางในปริมาณที่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งนัก ดังนั้นวิธีกรีดยางพาราที่ถูกต้องและไม่ทำลายหน้ายาง คือ วัดความสูงจากพื้นขึ้นมาอย่างน้อย 150 เซนติเมตร แล้วแบ่งสามส่วนต่อหนึ่งต้น เวลากรีดก็ควรกรีดยางลงตามแนวต้นโดยใช้วิธีกระตุกข้อมือเบาๆเป็นแนวเฉียงลง พร้อมกับย่อตัวและสลับเท้าไปตามรอยกรีดของต้นยาง ให้กรีดจากด้านซ้ายมาขวาและห้ามกรีดไปทางขวางโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้การกรีดเข้าเนื้อไม้จนเกิดความเสียหายได้ จากนั้นตอกรางคาดลวดแล้วใช้ถ้วยรองน้ำยางลงไป