คลิปเกษตร

ปราบเชื้อราในเห็ด ด้วยบาซิลัส ซับทีลิส

2 มีนาคม 2558
4,457
สูตรน้ำหมักกำจัดเชื้อราในเห็ด เตรียมอุปกรณ์ -เชื้อจุลินทรีย์บาซิลัส ซับทีลิส(บี เอส) 5 กรัม -น้ำมะพร้าว 1 ผล(ถ้ามี) -เครื่องออกซิเจนขนาดเล็ก 1 เครื่อง -น้ำ 20 ลิตร วิธีทำ -นำน้ำใส่ในกะละมัง 20 ลิตร -ใส่เชื้อจุลินทรีย์บาซิลัส ซับทีลิส(บี เอส) 5 กรัม -ใส่ไข่ไก่ 1 ฟอง และน้ำมะพร้าว -ใช้เครื่องออกซิเจนเป่าทิ้งไว้ 1 คืน ก็นำน้ำไปใชได้ วิธีใช้ -อัตราส่วนน้ำหมัก 20 ลิตร ต่อน้ำ 80 ลิตร -ใช้ฉีดพ่นเห็นที่เกิดเชื้อรา 7 วันต่อครั้ง เมื่อหายจาการเป็นเชื้อราก็หยุดใช้ -ใช้ได้ทั้งเห็ด และพืชที่เกินเชื้อรา