คลิปเกษตร

ปลูกหอมแดงแบบอินทรีย์ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

23 กุมภาพันธ์ 2558
7,913
ต้นหอมแดงเป็นอีกหนึ่งสิ่งคู่ครัวที่ต้องให้ความพิถีพิถันในการเพาะปลูก เพราะเป็นพืชที่มีแมลงและเชื่อรามาก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย จนนำมาสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ ดังนั้นคุณคำใหม่ บริบาล เกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน อ.ราษีไศล ได้แนะนำการปลูกหอมแดงแบบอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ถึงหนึ่งเท่าตัว ไม่มีสารตกค้าง ลำต้นหอมจะเขียวแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน บริเวณดอกหวานกรอบ หัวหอมใหญ่ไม่รีบกลิ่นไม่ฉุนจัด โดยในช่วงก่อนการปลูกให้บำรุงดินด้วยมูลสัตว์ไถ่กลบเว้นระยะ เมื่อต้นหอมเริ่มแตกต้นอายุประมาณ 20 วัน ให้ฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลง และฮอร์โมนไข่ให้หอมแดงสมบูรณ์